OCHRANA OVZDUŠÍ

OCHRANA OVZDUŠÍ

  • poradenská činnost v uvedené oblasti podle zákona o ochraně ovzduší, č. 201/2012 Sb., a zákona o látkách poškozujících ozónovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynech, č. 73/2012 Sb., a evropské legislativy nařízení o fluorovaných skleníkových plynech, č. 517/2014/EU, a nařízení o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, č. 1005/2009/ES, v platných zněních
  • zpracování základní dokumentace pro oblast znečišťování
  • kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší
  • zabezpečení měření emisí a předání protokolů orgánům státní správy
  • pravidelná kontrola míst zdrojů znečištění, prohlídka pracoviště
  • vyhodnocení nabídky a ceny autorizovaných měření emisí
  • účast při kontrole orgánů státní správy
  • vypracování souhrnné provozní evidence pro státní orgány
  • zpracování ročních hlášení o znečišťování ovzduší a jejich odeslání příslušnému orgánu ŽP prostřednictvím ISPOP