CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI

CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI

 • poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi podle chemického zákona, č. 350/25011 Sb., a evropských nařízení REACH, č. 1907/2006/ES, a CLP, č. 1272/2008/ES v platných zněních 
 • zpracování a průběžná aktualizace dokumentace pro nakládání s chemickými látkami a směsmi
 • vypracování pavidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a jejich schválení na krajské hygienické stanici podle zákona o ochraně veřejného zdraví, č. 258/2000 Sb., v platném znění
 • školení zaměstnanců nakládajících s chemickými látkami a směsmi
 • školení osob nakládajících s vysoce toxickými látkami a směsmi podle zákona o ochraně veřejného zdraví, č. 258/2000 Sb., v platném znění
 • zpracování metodiky školení zaměstnanců nakládajících s chemickými látkami a směsmi
 • tvorba bezpečnostních listů a jejich aktualizace
 • překlad bezpečnostních listů z AJ, NJ a RJ
 • dohled nad instalací výstražných symbolů na jednotlivých pracovištích
 • pravidelná kontrola pracovišť nakládajících s chemickými látkami a směsmi
 • stanovení  způsobu, místa a evidence pohybu a přechovávání vysoce toxických látek (jedová kniha)
 • začlenění firmy do příslušné kategorie dle zákona o prevenci závažných havárií chemických látek a směsí, č. 224/2015 Sb., v platném znění
 • zpracování protokolů na základě zákona o prevenci závažných havárií nebezpečných chemických látek a směsí, č. 224/2015 Sb., v platném znění
 • účast při kontrole orgánů státní správy