VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

 • poradenská činnost podle zákona o vodách, č. 254/2001 Sb., a zákona o vodovodech a kanalizacích, č. 274/2001 Sb., v platných zněních 
 • zpracování základní dokumentace pro oblast ochrany vod
 • zajištění povolení k nakládání s vodami
 • vyhodnocování vypouštěných odpadních vod
 • stanovování předpokládaných odběrů povrchové vody pro jednotlivá povodí
 • podpora při zpracování smluv o podmínkách a ceně povrchové vody
 • vedení evidence odběrů a vypouštění pitné a užitkové vody
 • zpracování provozních řádů
 • zpracování havarijních plánů pro oblast vodního hospodářství
 • zpracování hodnocení rizik ekologické újmy na základě zákona č. 167/2008 Sb. a nařízení vlády č.295/201 Sb. 
 • účast při kontrole orgánů státní správy
 • zpracování ročních hlášení o nakládání s vodami a jejich odeslání příslušnému orgánu ŽP prostřednictvím ISPOP