ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

HOSPODÁŘSTVÍ

 • poradenská činnost v uvedené oblasti podle zákona o odpadech, č. 185/2001 Sb., v platném znění 
 • zpracování základní dokumentace pro nakládání s odpady
 • vedení průběžné evidence odpadů 
 • pravidelná kontrola nakládání s odpady, prohlídka pracoviště
 • zpracování evidence přeprav pro vznikající odpady
 • přiřazení identifikačního kódu odpadu a označování odpadů
 • zajištění a vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů
 • zajištění souhlasu k netřídění odpadů
 • zajištění zneškodňování odpadů s firmami likvidujícími odpady
 • činnost odpadového hospodáře - díky své dlouholeté praxi, mohu ve Vaší firmě vykonávat funkci odpadového hospodáře
 • účast při kontrole orgánů státní správy
 • zpracování ročních hlášení o produkci odpadů a jejich odeslání příslušnému orgánu ŽP prostřednictvím ISPOP