ADR

  • pomoc při zařazování nebezpečných věcí a odpadů pro silniční přepravu podle dohody ADR