PŘIŠLA K VÁM NEČEKANÁ KONTROLA STÁTNÍHO ORGÁNU V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?
MÁTE EKOLOGICKÝ PROBLÉM?
NEVÍTE, JAK VÉST PRŮBĚŽNOU EVIDENCI ODPADŮ, VODY, OVZDUŠÍ?
Pak jste na správné adrese!

NABÍZÍM KOMPLEXNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- odpadové hospodářství
- vodní hospodářství
- ochrana ovzduší
- nakládání s chemickými látkami a směsmi
- ADR
- IRZ
  • Pomohu se vším, co souvisí s povinnostmi klientů vyplývajími z platné legislativy týkající se ochrany životního prostředí.

  • Poradenské služby v oblasti životního prostředí poskytuji buď formou konzultací, nebo přebráním odpovědnosti za zákazníka vůči příslušným úřadům na základě uzavřené smlouvy.

Pro vaši firmu mohu pracovat i jako EXTERNÍ EKOLOG.